MT 9-6 Flexi Barge

Flexi Barge MT 9-6 en stålpråm framtagen för att ge en bra arbetsplattform till sjöss som också enkelt kan transporteras på väg.
Flexi Barge MT 9-6 är hoppfällbar och består av tre separata enheter, en huvudponton
(9,00 x 3,10 x ) och två sidopontoner ( 1,45 x 1,45 m) arbetsbredd 6 meter
Sidopontonerna är kopplade till huvudpontonen med gångjärn och låsanordningar.
Flexi Barge MT 9-6 är byggd på en integrerad lastväxlarram för att ytterligare förenkla landtransporter,
sjösättning och upptagning.
Framdrivning: kan bogseras eller förses med en utombordare kopplingsfästen är monterade som standard för sammankoppling med en andra Flexi Barge MT 9-6 då blir pråmen 9×11,90 m på Flexi Barge MT 9-6 är all däcksutrustning samt fästet för utombordaren demonterbara. Alla däcksfundament, med undantag av gångjärnen, är flush med däck.
Flexi Barge MT 9-6 är byggd i fartygsstål till god skeppsbyggnadsstandard och uppfyller Transportstyrelsens regler för fartområde D. inre kustfart, Skrovstyrkan uppfyller DNV:s regler. Konstruktionen är mönsterskyddad i Sverige och EU
Dimensioner arbetsbredd,
Längd: 9,00 m
Bredd: 6 m
Höjd: 0,75 m
Transportbredd väg: 3,10 m Lastförmåga ca,17 ton.
Följande utrustning ingår:
Räckverk löstagbart enligt klasskrav,
Lyftbeslag och surrningsbeslag, 12 st.
3 st manluckor med centralvred.
Signalmast enl. Transportstyrelsens föreskrifter samt hållare for lanternor.
Motorfäste för utombordare.
Fästen i fören för montering av ramp klarar 12 ton.
Ankarbox.
Pråmen är målad invändigt och utvändigt med Jotuns färgprogram
Tilläggsutrustning:
Stödben valfri längd och stödbensholkar infällda i skrovet
Ramper i aluminium eller stål.
Lanternor. förtöjningslinor,
Ankare med ankarlina och kätting.
Livboj med ljus och kastlina

Välj språk / Choose language