Manlucka rund, godkänd av Transportstyrelsen

Rund manlucka nedsänkt, fartområde obegränsat,
luckan är dimensionerad för en punktbelastning av 5 ton eller för insättning i ett lastdäck för utbredd last 10 ton/ m2,
luckan har en dagöppning av 600 mm diameter,luckans övre del ( locket ) skruvas loss eller fastsättes med en central skruv ,den undre delen ( oket ) hålles på plats av två bultar som är monterade i luckans karm ,om endast den ena bulten lossas kan oket släppas ner kvarhängande i den andra bulten och ge fritt utrymme för nedstigning, alternativt
om båda bultarna lossas kan oket helt demonteras.

Välj språk / Choose language