Hydraul utrustning manövrering stödben på pråm

Hydraul utrustning manövrering stödben på pråm.

Den kan köras med alternativ hydraulutrustning, löst hydraulaggregat eller från uttag på
någon maskin, max 180 bar 20 ? 40 liter/min.
Utrustningen har egen hydraulventil för manövrering, därför erfordras endast tryck och returledning till utrustningen.
Handhavande: låspinnen i stödbenet vrids till lodrätt läge, därefter placeras kärran/utrustningen på plats, observera att bottenhakarna har fullt ingrepp.
Överfallet till stödbenet låses på baksidan, exenterlåsning.(3)
Manövrering ner: kör kolven till närmaste hål i bommen, fäll in låssprint (1) till den har fullt
ingrep, kör kolven tills låspinnen i benet är helt lös, och demontera den.
Ansätt bromsen (2) och låsa sprinten (1), lossa bromsen till benet börjar falla mot botten.
Upptagning: kör kolven växelvis upp och ner, lås och lossa broms (2) och låssprint (1) beroende på kolven position.

Välj språk / Choose language