Flexi Barge MT15-6

Flexi Barge MT 15-6
Specifikation
Flexi Barge MT 15-6 Modul Ponton
Mått 14,95 x 6 x 0,75 meter
Lastar 34 Ton i fartområde D
Mått grundponton längd 9 m arbetsbredd 6 m med två sidopontoner utfällda,  höjd 0.75 meter
Pråmen är utrustad i fören och i aktern med en  underskuren modul 3 x 6 x 0.75 meter
som monteras  med snabb lås, totala måttet är längd 14,95 meter bredd 6 meter,
Pråmen kan utrustas med stödben i valfri längd samt stödbens holkar,
Pråmen är blästrad och målad med Fartygs färg invändigt och utvändigt
Följande utrustning ingår i leveransen, fäste för utombordare, signal mast, ankar korg, fäste för ramp i fören,
räckverk, surrnings beslag och lyft beslag enligt klass,
hela paketet transporteras på väg med en Trailer Transport bredd på väg 3,10 meter,
Pråmen uppfyller Transportstyrelsens och DNVS krav på konstruktion  och utrustning,

Extra utrustning
Stödben valfri längd
Stödbens holkar
Ankare 20 kg med monterad kätting 8 mm /8 meters längd samt ankarlina 16 mm /40 meter längd
Livboj med kastlina och Solas certifikat bojen märkt med pråmens namn och nybyggnads nummer (NB)
Zink anoder

Välj språk / Choose language