Mt 16 tillverkning201506171434526083P6EMQx77mt9mt18-flexNB 16-1mt9-6-flexmt12-6-flex201507301438235539Wx4pwrDFmt12-6-flex-2201506171434526054jLIGhtht

Pråm under produktion, alla våra Pråmar byggs inomhus, Blästring sker i Blästerhall, Målning sker i värmehall.

Fkexi Barge MT18 delbar ,Klassade pråmar i fartområde B lastar 80 ton

Flexi Barge MT 9 med stödben lastar 12 ton fartområde D

Flexi Barge MT 18 delbar lastar 80 ton i fartområde B

Pråm under utrustning

Flexi Barge MT9-6 lastar 17 ton i fartområde D

Flexi Barge MT 12-6 lastar 25 ton i fartområde D

Flexi Barge MT 9 klar för transport

Flexi Barge MT 12-6 ,Ett paket pråm på väg 72 KVM.

Flattop 18x7 m lastar 80 ton fartområde B