201506171434526054jLIGhthtMt 16 tillverkningmt18-flexmt12-6-flex201506171434526083P6EMQx77201507301438235539Wx4pwrDFmt9mt12-6-flex-2mt9-6-flexNB 16-1

Flattop 18x7 m lastar 80 ton fartområde B

Pråm under produktion, alla våra Pråmar byggs inomhus, Blästring sker i Blästerhall, Målning sker i värmehall.

Flexi Barge MT 18 delbar lastar 80 ton i fartområde B

Flexi Barge MT 12-6 lastar 25 ton i fartområde D

Fkexi Barge MT18 delbar ,Klassade pråmar i fartområde B lastar 80 ton

Flexi Barge MT 9 klar för transport

Flexi Barge MT 9 med stödben lastar 12 ton fartområde D

Flexi Barge MT 12-6 ,Ett paket pråm på väg 72 KVM.

Flexi Barge MT9-6 lastar 17 ton i fartområde D

Pråm under utrustning